Rreth shkollës tonë

Përshkrimi

Shmt “Mithat Frasheri” në Gurrakoc si emër është krijuar me datën 11/11/1995, datë kur është ndarë nga gjimnazi “Haxhi Zeka” në Istog. Vitet në vijim deri në luftën e fundit që ka ndodhë në Kosovë shkolla ka funksionuar nëpër shkolla “Shtëpi”. Pas lufte shkolla punon një pjesë në Istog dhe një pjesë në objektin e ndërtuar në Gurrakoc për tu bashkuar përfundimisht në objektin e Gurrakocit në vitin 2003.
Shkolla gjatë viteve në vijim funksionon si shkollë Teknike me kryesisht profile të ndryshme teknike. Shkolla është e paisur me puntori dhe kabinete për profile përkatëse përveq për profilin e ndërtimatarisë. Stafi në shkollë është profesional dhe kryesisht gjeneratë e re.

Stafi aktual i shkollës               

Drita                       Ferati

Abedin                  Kabashi

Abedin                  Bujupaj

Adem                    Vuthaj

Afrim                    Kabashi

Arben                    Rugovaj

Avdyl                   Bicaj

Bajram                  Visoqi

Besa                      Berisha

Blerim                   Beqiraj

Blerim                   Bujupi

Burim                    Fejzaj

Demë                    Çeta

Egzonë                  Fejzaj

Elfete                    Rugova

Elida                     Blakaj

Engjell                  Gegaj

Fatmir                   Sylaj

Flamur                  Osmanaj

Florije                   Blakaj

Ganimete              Blakaj

Hafiz                     Zeqiraj

Ismet                     Balaj

Jahir                      Arifaj

Januz                     Ahmetaj

Mejreme                Ademaj

Mirushe                 Sadikaj

Mustafë                Gjoci

Muzli                    Blakaj

Nazmi                   Balaj

Nezir                     Osmanaj

Nezir                     Bytyçi

Nistret                   Podrimaj

Nurije                    Bujupi

Rabie                    Mavraj

Rexhep                 Maraj

Rifat                     Sadikaj

Riza                      Sadikaj

Sabit                     Sadrijaj

Servete                  Gjoci

Shaban                  Shatri

Shaban                  Kabashi

Sherif                    Idrizaj

Sinavere                Bici

Veton                    Gashi

Violeta                  Kabashi

Xhevdet                Halitaj

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s